HVR_header_ny.jpg   

Vattendomar med koppling till Höje å

Broar

-        Bro för vägen Genarp-Björnstorp över Höje å

-        Bro över Höje å för allmänna vägen mellan Malmö och Landskrona

-        Bro över Höjeån söder om Gödeslöv

-        Bro över Höjeån vid Höjebromölla

-        Bro över Höjeån vid Kyrkheddinge

-        Gångbro över Höje å vid Lomma kryka

-        Häckebergasjön, bro vid sjöns utloppp i Höje å m m

-        Höje å, bro vid Kyrkheddinge

-        Höje å, bro väster om Lund vid Värpinge

-        Höjeån, bro nordost Esarps kyrka

-        Höjeån, bro söder om Bjällerups Kyrka

-        Höjeån, bro vid Prästberga

-        Höjeån, bro vid Trolleberg

-        Höjeån, ändring av bro i Lomma köping

-        Ny svängbro över Höjeån i Lomma municipalsamhälle

 

Grundvatten energi

-        Bjärred 13:1 och 12:2, grundvattentäkt för energiutvinning

-        Lunds kommun, grundvattentäkt inom Värpinge 13:12 och 13:14 för geotermianläggning

-        Lomma Vinstorp 30:2 och 40:1, bortledande av grundvatten för värmeutvinning

 

Grundvattenuttag

-        Färgarens vattentäkt, Lund

-        Genarps kommun, grundvattentäkt

-        Interroc AB:s grundvattentäkt i Lomma

-        Källbymölla vattentäkt

-        L:a Bjällerup 11:3, grundvattentäkt för jordbruksbevattning

-        Lund Nöbbelöv 6:1, 6:3, 6:4 och 12:1 bortledning av grundvatten för byggande av en planfri korsning mellan jvg och Nöbbelövs kyrkoväg

-        Lund vattentäkt

-        Lomma vattentäkt

-        Stenkrossen, Lund, vattentäkt

-        Lundaortens mejeriförenings vattentäkt

 

Kvarnar

-        Alberta kvarn

-        Kornheddinge kvarn

 

Vattenavledning

-        Avledande av vatten ur Fjeliebäcken

-        Smedjebacken-Höjebromölla avloppsföretag av år 1947 i Lunds stad

-        Torrläggning av mark genom upprensning och uppgrävning av Höje å i Esarp socken 

-        Vattenavledning, "Höjeåns uppgrävning av år 1939" i Esarps, Gödelövs och Genarps socken

Ytvattenuttag

-        Hvilans trädgårdsskola, jordbruksbevattning

-        Höjeå, vattenbortledning för jordbruksbevattning inom Gödelöv 4:1

-        Höjeå, vattenbortledning för jordbruksbevattning inom Äspet 1:26

-        Ytvattentäkt i Höje å inom Gödelöv 6:1 för jordbruksbevattning

 

Övrigt

-        Amcor Felxibles Lund AB

-        Habo dammar

-        Höje å, anstånd med omläggande av åns fåra i samband med utbyggnad av reningsverk vid Källby

-        Höje å, utsläpp av avloppsvatten från Lunds stad

-        Höje ås mynning i Öresund (Lommabukten) provisorisk småbåtshamn

-        Höje ås mynning i Öresund (Lommabukten) tillstånd att bibehålla småbåtshamn

-        Höjeån, kulvert vid Kyrkheddinge

-        Höjeån, utsläpp av avloppsvatten med Källby i Lunds stad

-        Life Assays AB

-        Lomma 33:1

-        Lomma hamn

-        Lomma, tillstånd att bibehålla provisorisk småbåtshamn i Höje ås mynning

-        MIP Technologies AB

-        Omledning av Höje å

-        Synthelec AB

-        Våtmark och dammsjö i Nöbbelövs mosse

-        Åkerlund & Rausing Sweden AB

-        Önneslöv 38:3, 38:4, 42:1 och 44:1