HVR_header_ny.jpg   

Styrelse och årsstämma - Protokoll m m

2019-09-17

- Protokoll justerat inscannat

2019-05-28

- Protokoll årsstämma justerat inscannat

- Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat inscannat

2019-05-07

- Protokoll justerat inscannat

2019-02-12

- Protokoll justerat inscannat

2018-11-13

- Protokoll justerat inscannat

2018-09-18

- Protokoll justerat inscannat

2018-05-29

- Protokoll årsstämma justerat inscannat

- Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat inscannat

2018-05-08

- Protokoll justerat inscannat

2018-02-13

- Protokoll justerat inscannat

2017-11-14

- Protokoll justerat inscannat

2017-09-19

- Protokoll justerat inscannat

2017-05-02

- Protokoll justerat inscannat

2017-02-07

- Protokoll justerat inscannat

- Protokoll ej justerad pdf-fil

- Presentation från mötet

- Ekologgruppens presentation från mötet

2016-11-08

- Protokoll justerat inscannat

- Protokoll ej justerad pdf-fil

- Presentation från mötet

- Ekologgruppens presentation från mötet

2016-09-13

- Protokoll justerat

- Protokoll som pdf-fil med fungerande länkar

- VA SYD:s presentation om Källby reningsverks framtid (OBS var ej med som bilaga till mötet)

- Presentation från mötet

- David Reuterskiölds presentation från mötet

2016-05-31

- Protokoll stämma justerat

- Protokoll stämma

- Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat

- Protokoll konstituerande styrelsemöte

- Anders Eklövs presentation om elfiske i Höje å 2015

- Jan Pröjts presentation om recipientkontrollen i Höje 2015

- David Reuterskiölds presentation om arbetet med Höje å åtgärdsprogram

- John Strands presentation av utvärderingen av Höjeåprojektet

2016-05-03

Rapport- Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund

Jonas Johansson: Mötets generella presentation

Johan Krooks presentation

Siri Wahlströms presentation om dagvatten

Protokoll justerat

Protokoll

2016-02-16

Jonas Johansson: Mötets generella presentation

Johan Krook: Presentation av åtgärdsarbete och helhetsperspektiv Höje å

Nina Svenbro: Presentation av examensarbete

Protokoll

2015-11-10

Jonas Johansson: Mötets generella presentation

Johan Krook: Utredningar om dagvattenfördröjning i östra Lund och dikningsföretagen i Höje å huvudfåra

Sam Ekstrand: Kalkfilter och fosfordammar

Britt Steiner: Lunds vatten (översvämnings-, dagvatten-, skyfalls-  m fl planer)