HVR_header_ny.jpg   

Rapporter, protokoll och årsredovisningar m m

 

​Under respektive ämnesområde nedan finns protokoll, årsredovisningar samt länkar till många rapporter och annan intressant med koppling till Höje å.

Höje å åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenrådet

Höjeåprojektet 1991-2014

Recipientkontroll

Övrigt

 

Fosforfilter_Raabytorp.jpgFosforfilter vid Råbytorp