HVR_header_ny.jpg   

Olstorpsån

Ett av Höje ås källflöden som rinner ner genom bokskogen på Romeleåsens sydvästra sluttning ner till Häckebergasjön (Figur 3.7). Mycket lite information finns tillgänglig om vattendraget.  Burhagen (1977) beskriver Olstorpsån som ett utpräglat källområde med utmärkt vattenkvalitet som ska skyddas mot nya föroreningskällor.

Figur 3.7: Olstorpsån vid snösmältning. Ån rinner genom bokskogen på Romeleåsens sydvästra sluttning ner till Häckebergasjön