HVR_header_III.jpg

Välkommen!

 

Välkommen till Höje å vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om vattenrådet.

VattenAtlas

Höje å VattenAtlas innehåller det mesta av vattenrelaterad information som berör Höje å.

Klicka på bilden nedan  för att komma till Höje å VattenAtlas.

VSPU_Hoeje_aa-2.jpg

Göra examensarbete?!

Det finns alltid intressanta och tillämpade frågeställningar med koppling till Höje å att göra examensarbete om.

Höjeåprojektet är avslutat

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

Hproj_II_etapp_3_Slutrapport.jpg         Hproj_utvaerdering_bild.JPG

       

SENASTE UPPDATERINGAR

2016-10-04: Styrelsen protokoll 160913

2016-09-01: Köp fiskekort till Höje å direkt på nätet

2016-06-15: Protokoll och presentationer från årsstämman

2016-05-31: Höjeåprojektet - utvärdering av 25 års vattenvårdsarbete i jordbrukslandskapet

2016-05-13: Årsrapport recipientkontroll 2015

2016-05-03: Rapport: Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund

2016-05-02: Studentarbete om påverkan från St Hans gamla deponi

på öring i Vallkärrabäcken

2016-04-26: Senaste resultaten från recipientkontrollen

2016-04-12: Elfiskeundersökningar i Höje å 2015 - rapport

2016-04-11:  Beredningsgruppen minnesanteckningar

2016-02-23: Avbördningskapaciteten som verktyg för bedömning av underhållsbehovet i ett vattendrag. Examensarbete

Se bilder på Höje å, dammar, våtmarker m m

Djungel_Hoeje_aa_Kaellby.jpg

lomma.gif      Lund      staffanstorp.png      svedala_logoCMYK.png

VA-syd_logo.png