HVR_header_III.jpg

Välkommen!

 

Välkommen till Höje å vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om vattenrådet.

VattenAtlas

Höje å VattenAtlas innehåller det mesta av vattenrelaterad information som berör Höje å.

Klicka på bilden nedan  för att komma till Höje å VattenAtlas.

VSPU_Hoeje_aa-2.jpg

Göra examensarbete?!

Det finns alltid intressanta och tillämpade frågeställningar med koppling till Höje å att göra examensarbete om.

Höjeåprojektet är avslutat

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

Hproj_II_etapp_3_Slutrapport.jpg         Hproj_utvaerdering_bild.JPG

       

SENASTE UPPDATERINGAR

2017-06-08: Dagvattenutredning för Lunds stad - flöden och föroreningstransporter till Höje å

2017-05-15: Recipientkontroll - Årsrapport 2016

2017-04-03: Recipientkontrollen - resultat fram t o m december 2016

2017-02-17: Rapport - Undersökningar av sediment från Höje å vid Knästorp

2017-02-15: Rapport - Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2016

Se bilder på Höje å, dammar, våtmarker m m

Djungel_Hoeje_aa_Kaellby.jpg

lomma.gif      Lund      staffanstorp.png      svedala_logoCMYK.png

VA-syd_logo.png